Дълбок дол (Графството)

Селце по източната граница на Графството, построено по бреговете на река Брендивин. Непосредствено през реката се намирало селцето Свършиплет — най-южната точка на Фуков край. Южно от Дълбок дол Крайграфската река се вливала в Брендивин.