Дортонион

Планински район, намиращ се в северните области на Белерианд. Завзет от Моргот в Дагор Браголах, районът бил наричан Таур-ну-Фуин.