Другу

Странни и загадъчни роднини на хората, които понякога били наричани вози. Те самите се наричали другу, от което име и произлиза и елфическото им название друедаини.