Еарнил I

Тринадесети крал на Гондор, племенник на бездетния Таранон Фаластур. Вторият от четиримата корабни крале, който превзема Умбар в полза на Гондор и изчезва по време на буря при крайбрежието.