Умбар

Голямо пристанище в южните части на Средната земя, което било дълго време под властта на черните нуменорци, но по-късно през Третата епоха било владение на Гондор.