Еланор Градинаски

Най-голямото дете на Самознай Майтапер и Роузи Памуксън. Тя се омъжила за Фастред от Зелени кът и двамата заживели в западния край на Графството. Синът й Елфстан бил основоположник на фамилията Милочедови.