Елдамар

Елфодом — земите на елфите в Аман, които се простирали на изток до планините Пелори и където се намирал град Тирион.