Елендур (крал на Арнор)

Син на Валандур, който наследил от баща си властта над Арнор за 125 години. Той вероятно бил наречен на големия син на Исилдур. Елендур бил наследен от сина си Еарендур — последният крал на Арнор.