Елуред

Син на Диор Елухил и потомък на Елу Тингол. Заедно с малкия си брат Елурин, той бил посечен от синовете на Феанор.