Елфически преводи

Трите тома, написани от Билбо Торбинс в Ломидол, които дали началото на сборника с предания, известен под името „Силмарилион”.