Елфи на запада

Така били наричани нолдорите в Средната земя след завръщането им от Запада. По принцип изразът трябва да се отнася и до елдарите, които останали в Аман, но се използвал предимно за елфите, завърнали се в Средната земя.