Елфи от Нарготронд

Последователи на Финрод Фелагунд, които живеели в подземната крепост Нарготронд, на бреговете на р. Нарог.