Емелдир

Жена на Барахир и майка на Берен Ерхамион. След Дагор Браголах, когато Барахир и Берен, станали разбойници, Емелдир напуснала дома им в Дортонион заедно с повечето от хората на Барахир.