Барахир

Потомък на Беор Стари и баща на Берен. Той се сражавал при Дагор Браголах, спасявайки живота на Финрод Фелагунд, но по-късно бил преследван от войските на Моргот и убит във възвишенията Дортонион.