Емин Дуир

Предишното име на веригата хълмове, простиращи се от запад на изток през северните части на гората Зеленогор Велики в началото на второто хилядолетие на Третата епоха, над гората и Мрачните планини. Тогава те били наречени Емин-ну-Фуин, което се превежда като „Планини на Мраколес”.