Еонве

Вестоносец на Манве и един от най-великите маяри. Той командвал войските на валарите във Войната на гнева.