Еруи

Река в Гондор, която течала южно от Белите планини, през Лосарнах, и се вливала в р. Андуин.