Зелени елфи

Ленве бил елф от телерите, който потеглил с елфите на запад. Когато народът му открил, че пътят им е препречен от Мъгливите планини, той решил да напусне Великото пътуване и вместо това да поведе последователите си на юг от долините на Андуин и така те станали известни като нандори. След като изминали дълги години, синът на Ленве — Денетор, потеглил на запад, превеждайки част от нандорите през Мъгливите и Сините планини. Накрая, те се установили в земята на Седемте реки под Еред Луин — Осирианд.

Мирът обаче не траял дълго. Скоро след като се завърнал в Средната земя, и още преди нолдорите да го последват, Моргот изпратил армии от орки срещу крал Тингол и неговите съюзници — Кирдан на запад и Денетор на изток. Нандорите на Денетор не били достатъчно добре въоръжени и понесли големи загуби в битката. Самият Денетор бил посечен на Амон Ереб, въпреки че елфите успели да отблъснат орките. Скоро след това, повечето от народа на Денетор напуснал Осирианд, отправяйки се към защитените гори на Дориат. Тези, които останали, преминали към тайно съществуване, маскирайки се в зелени дрехи. Оттогава те станали известни като зелените елфи, или на елфически — Лаикуенди.

Зелените елфи не играли важна роля в историята след Първата битка от Войните за Белерианд. Те най-вече помогнали на Берен и Диор (който живеел в Тол Гален в далечния юг на техните земи). След загубата на древния си съюзник Тингол от ръцете на джуджетата, те тръгнали с Берен, за да отмъстят. Доста по-късно, след смъртта на Берен и Лутиен, един от техните владетели взел силмарила, носен от Лутиен и го занесъл в Менегрот, където живеел Диор.

След края на Първата епоха, тяхната съдба остава неизвестна. Много от земите оцелели след разрухата на Белерианд, а Линдон преминал под управлението на Гил-галад. Някои изглежда се преселили в Ериадор. В „Недовършени предания” се отбелязва, че през Втората епоха зелените елфи живеели по бреговете на Ненуиал. След това не се знае нищо повече за тях.