Иврин

Вировете, разположени в южен Еред Ветрин, образуващи извора на река Нарог.