Иглено ухо

Селце, намиращо се в западната околия на Графството. Западно от него се намирало село Безшише, а на юг - Сберипът.