Сберипът

Пътниците, идващи от Голям Дълбалник, вървели по главния източен път през Графството. В западната околия пътят се пресичал с две по-малки пътеки: един от Малък Дълбалник на север и един от Туков край и южната околия. На мястото, където тези пътища се срещали, бил издигнат град, наречен подходящо Сберипът.

По време на Войната за пръстена главорезите на Шарки имали казарми в Сберипът и оттам те се отправили за битката в Крайречкино, в която били сразени от хобитите от Графството.