Западна околия

Западната околия на Графството, в която се намирали много от големите градове на хобитите: Голям Дълбалник на Белите ридове; Туков край, където се намирал танът; и Хобитово, дом на сем. Торбинс.