Илмаре

Илмаре била една от маярите от народа на Варда. Тя е първият маяр, споменат във „Валакуента”, където бегло се споменава, че е помощничка на Варда. Според други източници, тя била сред най-могъщите маяри, наред с пратеника на Манве, Еонве.