Илуин

Едно от двете светила на валарите, създадено от Ауле в древни дни, за да внесе светлина по света, но разрушено от Мелкор. На мястото, където е паднало, е създало вътрешното море Хелкар.