Имлад Моргул

Долина по западните склонове на Ефел Дуат, където се намирал Минас Моргул (първоначално наричан Минас Итил). Името е използвано по-късно, в Третата епоха, след като крепостта е била завзета от назгулите.