Инзилбет

Въпреки че тя е била взета за съпруга от Ар-Гимилзор, Инзилбет била таен член на Верните, на които той решително се противопоставял. Нейният син — Тар-Палантир, следвал нейните учения когато станал крал на Нуменор.