Исилмо

Второ дете на нуменорския крал Тар-Сурион и по-малък брат на Тар-Телпериен, втората управляваща кралица. Тар-Телпериен надживяла брат си, но тъй като не се била омъжила не оставила и наследник. Затова скиптърът преминал у сина на Исилмо, който властвал под името Тар-Минастир.