Тар-Телпериен

Десетият владетел на Нуменор бил неговата втора властваща кралица — Тар-Телпериен. Тя била най-голямото дете на крал Тар-Сурион и станала горда и своеволна владетелка. Запазените данни за властването й показват, че отказала да се омъжи и не оставила наследник след смъртта си. По време на управлението й в Нуменор и в Средната земя се случвали много важни събития: Всевластните пръстените били изковани, а армиите на Саурон помитали Ериадор. Да отвърне на тези действия се паднало на наследника на Тар-Телпериен — Тар-Минастир. Тар-Телпериен властвала в Нуменор сто седемдесет и пет години и била наследена от племенника си — синът на по-малкия й брат Исилмо, който управлявал под името Тар-Минастир.