Исиля

Третият ден от шестдневната седмица на елфите, който се падал между анаря и алдуя. Денят бил наречен на луната, чието име на куеня било Исил. Синдаринското название на деня било оритил. В Средната земя „лунният ден” бил преведен като монендей, но името било опростено до мъндей.