Итилдин

Магическа субстанция, изработена от елфите от митрил, която можела да бъде видяна само на отразената светлина от луна и звезди и дори оставала скрита докато не бъде изречена магическа дума. Гандалф превел нейното име като „лунна звезда”, но „лунна искра” би бил по-буквален превод. Надписът на Западната порта на Мория бил направен от тази субстанция.