Калмакил

По-малкият брат на Нармакил I, който наследил бездетния си брат. Неговото царуване било кратко, незабележително и продължило само десет години, през които властта над кралството в действителност била в ръцете на неуморния му син и регент Миналкар. След смъртта на Калмакил, Миналкар седнал на трона под известното име Ромендакил II.