Нармакил I

Нармакил I, син на Атанатар II Алкарин, наследил кралската власт на Гондор когато Южното кралство било в разцвета на силата си. Той не бил велик крал и дори скоро се уморил от тази си роля. През 1240 г. от Третата епоха, след четиринадесетгодишно управление, той предал властта на племенника си Миналкар, който управлявал като регент до края на управлението на Нармакил.

Миналкар бил силен и деен човек, който разгромил войските на източните племена, укрепил границите на Гондор и активно търсел съюзници сред близките на Гондор племена. Няма сведения дали Нармакил е имал пръст в някое от тези постижения. За него се знае само че е бил вторият бездетен крал на Гондор след Таранон Фаластур през десети век.

Нармакил I управлявал Гондор в продължение на 68 години, но 54 от тях били под регентството на Миналкар. Нармакил не оставил наследници и бил наследен от по-малкия си брат Калмакил.