Камъшево

Малко селце в Мочурището в Източната околия на Графството.

Забележка

  1. Названието на английски е Rushey. Тук отново елементът –ey означава „остров” – твърда земя сред мочурливите земи на Мочурището. Елементът rush означава „тръстика”, но преводачът е използвал по-неразпространената дума „камъш”.