Карагдур

Черна каменна пропаст на север от стените на Гондолин. Еол, тъмният елф, срещнал смъртта си, след като бил хвърлен в Карагдур.