Кемендур

Кемендур бил потомък на велики владетели. Негов прадядо бил самият Елендил, а бил и внук на Анарион и син на Менелдил. Въпреки това не се знае почти нищо за неговото царуване като крал на Гондор. Изглежда, че по времето на неговото царуване в Гондор е царял мир, защото няма записано нито едно значително историческо събитие от този период.

Кемендур управлявал Гондор осемдесет и шест години и бил наследен от сина си Еарендил.