Кирил

Малък приток на река Рингло. Кирил извирала от Белите планини в западен Ламедон, на около двайсет мили източно от теснината Тарланг. Тя течала право на юг, през бродовете й при Калембел, за да се влее в Рингло.