Рингло

Река в южните области на Гондор, която извирала в Белите планини под Ламедон и вървяла на югозапад в продължение на 320 км преди да се влее в морето. До устието й се намирал древният елфически пристан Еделонд. Реката образувала границата между Анфалас на запад и Белфалас на изток.

Толкин не превежда името Рингло, но са известни елементите ринг „студен” и ло „поток, блато”. Елементът „ло” се среща често в имена на реки, които наводнявали земите около тях или минавали през блатисти райони. Вж. Гватло („Сивталаз”) или Онодло („Ентомил”).