Конници от Рохан

Често срещано име за рохиримите, конниците от север, които обитавали Рохан след създаването му от Еорл Млади.