Коняри

Така орките наричали рохиримите, или поне тези, които били на служба при Саруман. Углук използвал думата с насмешка при прехода през Рохан.