Королайре

Название на зелената могила, която се намирала пред портите на Валмар и на която растели Двете дървета на Валинор. Името королайре буквално означава „лятна могила”.