Валмар

Градът в източен Валинор, където живеели валарите и който бил прочут с множеството си камбани. Двете дървета на Валинор растели недалеч на възвишението Езелохар.