Езелохар

Зелената могила пред западните порти на Валмар, наречена още Королайре, където растели Двете дървета на Валинор.