Кралица на Нуменор

Име на съпругата на краля на Нуменор, но се използвало предимно за трите самовластни кралици Тар-Анкалиме, Тар-Телпериен и Тар-Ванимелде.