Крал на Рованион

Звание на Видугавия, княз на северняците, който властвал над земите, източно от Зеленогор Велики.