Крепкорог

Голям връх в Белите планини. В полите му извирала реката Снегоструй, която течала към роханските поля. Рохиримите наричали долината на реката Черноденска долина и в края й бил построен Едорас.