Кръшностания

Така Дървобрад наричал любимата си ентруга, чието елфическо име било Фимбретил. Те били разделени, когато ентругите тръгнали на изток по Великата река, за да засадят градините си. След като Дървобрад пожелал да види Кръшностания отново ентите открили, че градините на ентругите били унищожени, а от съпругите на ентите нямало и следа.