Фимбретил

Елфическото име на възлюбената ентруга на Дървобрад, чието име на общата реч било Кръшностания. Била загубена заедно с други ентруги, когато Саурон разрушил областта, известна като Кафявите земи.