Лабадал

Името, което означава „куцокрак”, било дадено от Турин на Садор. Садор бил прислужник в дома на Хурин, бащата на Турин, и бил хром. Той се сприятелил с Турин в годините на неговото детство и младост.