Садор

Крепостник и слуга на Хурин от Дор-ломин, който бил приятел на сина му Турин в детските им години.