Лаикуенди

Зелените елфи от Осирианд; тези елфи от нандорите, които последни преминали Сините планини от изток и се заселили между тях и река Гелион.